N60 : de missing link door Ronse ?


 

Zin en onzin over een "missing link" in de N60 door Ronse

Wat is een "missing link" ?

Het begrip "missing link" wordt in de context van de doortrekking van de N60 op een bedrieglijke manier misbruikt. Letterlijk vertaald betekent een missing link, de "ontbrekende schakel".

Wat geschiedenis

Het idee van de N60 dateert al van meer dan twee eeuwen (!) terug. In 1811 besliste Napoleon om via de "Route Impériale 51" Valenciennes met Gent te verbinden. Het belang van deze weg was in de eerste plaats van militaire aard : troepen op een snelle manier verplaatsen. Na de val van het Franse Keizerrijk werd de weg op Frans grondgebied herdoopt in "Route Nationale 48". In 1973 werd ze gedegradeerd tot "Route Départementale 935" of D935 en heeft ze sindsdien nog enkel een lokaal belang.

In 1984 was er geen sprake van een N60. Die heette toen nog N58. De plannen uit die tijd tonen veel overeenkomsten met de huidige plannen omtrent de realisatie van de "missing link". Ook toen was er sprake van een tientallen meters hoog viaduct over het Schavaert en tunnels in het dal van de Molenbeek. Ook toen was er een actiecomité dat zich met hand en tand verzette tegen de doortrekking van de N58 (voorloper van de N60). Met succes blijkbaar, want meer dan 30 jaar later is er nog steeds niets gerealiseerd !

De huidige situatie

De N60 op Waals grondgebied in Henegouwen in de deelgemeenten van Frasnes-lez-Anvaing, Dergneau en Saint-Sauveur, is een tweevaksweg. Pas in de deelgemeente Anvaing, ter hoogte van de Drève du Pureau wordt het een viervaksweg.

Op de rest van het grondgebied van Frasnes-lez-Anvaing en tot in de naburige deelgemeente Thieulain van Leuze-en-Hainaut ter hoogte van de Planche à Leuze blijft het een viervaksweg.

Dan wordt het weer een tweevaksweg die de stad Leuze doorkruist. Er is wel een (tweevaks) omleiding of ringweg voor het zwaar verkeer voorzien : de N60d die ten zuiden van Leuze weer de N60 wordt over 2 rijvakken. Ten noorden van Péruwelz kan zwaar of doorgaand verkeer de tweevaksweg N60e en de N505 nemen die ten zuiden van het centrum aansluiten op de N60. Via de grensovergang in Bonsecours verlaat de N60 België om in Frankrijk de D935 te worden. In Frankrijk blijft dit over de hele lengte van het tracé een tweevaksweg van Condé-sur-Escaut tot in Valenciennes...

Of kort samengevat : van Nukerke tot Anvaing en van Leuze tot Valenciennes is het één immense "missing link".

Noteer ook dat er zowel in Wallonië als in Noord-Frankrijk niet de minste interesse bestaat om de N60 door te trekken... Dat deze missing links ooit worden gerealiseerd, is quasi onbestaand.

In het geval van het tracé van de N60, is het ontbrekende stuk in Ronse niet dé ontbrekende schakel, maar slechts één van de vele ! Ten zuiden van Ronse ontbreken nog meerdere stukken op Waals grondgebied.

Dit wordt dan de toekomst

Het ziet er dus sterk naar uit dat de geplande invulling van de missing link in Ronse, niets meer zal zijn dan enkele tunnels, een viaduct en enkele kilometers autosnelweg die dood lopen op een rond punt net voor de grens van Vlaanderen met Wallonië.

Toch hebben de bewindsvoerders op lokaal en Vlaams niveau er 207.000.000 Euro (of 8.280.000.000 = 8,3 miljard oude franken) voor over om deze waanzin op onze kosten te realiseren ! Dat voor deze prijs ook de natuur en het uitzicht van onze stad voor eeuwig worden verpest, is blijkbaar geen beletsel...

 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy